Tapu ve Kadastro 59 Güvenlik Görevlisi Alımı Hakkında Süre Uzatıldı!

logo

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik görevlisi alımı hakkında duyuru yayımladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesine atamasını yaptığı 59 Koruma ve Güvenlik görevlisi için belge teslimi hakkında duyuru yayımladı. Söz konusu duyuru ile ataması yapılan adayların belge teslim tarihleri değişti. 59 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak! Daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından […]

Özel Güvenlik Maaşları

logo

Türkiye’de özel güvenlik sektöründe çalışan personel, genellikle sabit bir maaş almaktadır. Bu maaş, çalışanın eğitim düzeyi, tecrübe düzeyi ve işin zorluk derecesine göre değişebilir. Örneğin, bir güvenlik görevlisi için ortalama bir maaş aralığı aylık 8.500-15.000 TL arasındadır. Ancak özel güvenlik sektöründe çalışanlar ayrıca ekstra ödemeler veya yıllık ikramiyeler de alabilirler. Örneğin, bir güvenlik görevlisi işvereninin […]

Özel Güvenlik Hizmetleri Nedir?

Özel Güvenlik Hizmetleri

Özel güvenlik, özel olarak atanmış ve eğitilmiş güvenlik görevlileri tarafından yürütülen bir güvenlik hizmetidir. Bu hizmetler, özel sektörde çalışan şirketler, bireyler veya kamu kurumları tarafından talep edilir. Özel güvenlik hizmetleri, genellikle genel güvenliğin yanı sıra özel güvenlik ihtiyacı olan alanlarda da sunulur. Özel güvenlik hizmetleri, genellikle fiziksel güvenlik, güvenlik denetimi, güvenlik gözetimi, güvenlik eğitimi ve […]

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik izni alınan yerde mesai saatleri içerisinde kanunda belirtilen yetkileri kullanabilmeleri için geçerli bir özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları ve bu kimlik kartını herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımaları gerekmektedir.   Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Müracaatında […]

Özel Güvenlik Görevlisinin Yetkileri

Özel Güvenlik Görevlisinin Yetkileri

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik […]

Özel Güvenlik Görevlisinin İşe Başlangıcı

Özel Güvenlik Görevlisinin İşe Başlangıcı

Çalışma İzni Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni […]

Özel Güvenlik Eğitimleri

Özel Güvenlik Eğitimi

Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi […]

Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar

Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün […]

Özel Güvenlik Firmaları

Özel Güvenlik Firmaları

Özel güvenlik firmaları, özel mülkiyetin korunması, güvenliğin sağlanması ve güvenliği ihlal eden kişilerin tespiti ve tutuklanması gibi güvenlik hizmetlerini sunarlar. Özel güvenlik firmalarının faaliyetleri, bir yerleşim yerinin güvenliğini sağlamak, bir etkinliğin güvenliğini sağlamak veya bir kişinin korunmasını sağlamak gibi çeşitli alanlarda olabilir. Özel güvenlik firmaları, genellikle özel güvenlik görevlileri, güvenlik kameraları ve diğer güvenlik teknolojisi […]

Koruma Ve Güvenlik İhtiyacı

Özel Güvenlik Faaliyetleri

Koruma Ve Güvenlik İhtiyacı Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni […]