info@guvenlikhaber.org

En Az B Sınıfı Ehliyetle Zabıta Alım İlanı Geldi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından zabıta memur alım ilanı yayılandı. 19 kişilik kadro için yapılacak alımlarda başvurular KPSS puanıyla yapılacak ve başvurusu geçerli olan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava alınacak. Yapılacak alımlara hem kadın hem de erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Mezuniyet Şartı

Başvuru yapabilmek için ön lisans mezunu olmak gerekiyor. Başvuru için Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Ön lisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor.

KPSS Şartı

Adayların açılan zabıta memuru alımı kadrosu için 2022 KPSS P93 puan türünden 65 ve üzeri puan almak gerekiyor.

Başvuru Genel Şartları

● Türk Vatandaşı olmak,

● Kamu haklarından mahrum olmamak,

● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

● Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

● Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmek için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyece yapılacaktır.

● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

● 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru yapabilmek için adaylar, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle beraber başvurularını yapacak.

● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir),

● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir),

● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir),

● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

● 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını şahsen 13 Mart-17 Mart 2023 tarihleri arasında istenilen belgelerle beraber boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde yapacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü ve uygulamalı sınav 27/03/2023 –31/03/2023 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisleri Hadimi Mahallesi Duvarlı Sokak No:4/1 Meram/KONYA adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn