info@guvenlikhaber.org

Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar

Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  • 18 yaşını doldurmuş olmak.

  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

  • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

  • 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

  • Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn